حواله بین المللی سویفت

مقطوع ترین روش جهت ارسال حواله با هر مبلغی به تمام کشورهابرخی از ویژگی های این سرویس


ارسال مستقیم به حساب بانکی دریافت کننده

مناسب جهت انتقال مبالغ بالا

کارمزد ثابت و منصفانه


جهت اطلاعات بیشتر در مورد این خدمات اینجا کلیک کنید

سفارش جدید
نوع پرداخت واحد ارزی و کشور مقصد مبلغ سفارش
قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم
اطلاعات مربوط به استفاده از این خدمات
حداقل حواله دلار آمریکا 100 معادل
حداکثر حواله دلار آمریکا معادل 100,000
کارمزد سایت بابت هر حواله دلار آمریکا 30
مدت زمان انجام هر حواله روز ۱ الی ۷
کارمزد های جانبی وابسته به بانک های واسط متغیر